Interfejs IRek
Darmowy program do komunikacji z nadajnikiem IRek
wygląd interfejsu IRek
Najważniejsze funkcje i zalety interfejsu:
 • 150 programowalnych klawiszy funkcyjnych (4 x 36 + 6 klawiszy globalnych),
 • IRek WebServer - wbudowany serwer sieciowy umożliwiający sterowanie programem z urządzeń mobilnych będących w sieci domowej (lokalnej).
  Konfiguracja WebServera w trzech krokach
 • Możliwość sterowania z każdego urządzenia podłączonego do sieci Internet (połączenie nieszyfrowane).
 • Możliwość sterowania z programu Unified Remote (połączenie szyfrowane). Zobacz screeny...
 • Natychmiastowe nadanie sygnału po kliknięciu w klawisz,
 • Przyjazna obsługa programu dla osób niepełnosprawnych dzięki różnym opcjom ułatwiającym wybór klawisza funkcyjnego,
 • Wybieranie klawisza i nadawanie komendy poprzez:
  • użycie kursora myszy i kliknięcie lewym lub prawym klawiszem, lub
  • automatyczne kliknięcie po wybraniu klawisza kursorem (ustawiany czas zwłoki kliknięcia), lub
  • wybór klawisza poprzez zaznaczenie klawiszami strzałek i aktywowanie spacją lub enterem, lub
  • zaznaczenie klawisza jak wyżej i odczekanie do automatycznego kliknięcia (ustawiany czas zwłoki),
  • użycie zdefiniowanych podczas programowania globalnych skrótów klawiszowych (dowolny klawisz lub kombinacja z Ctrl, Shift, Alt),
  • wywołanie programu z numerem danego pilota i klawisza funkcyjnego z linii komend (cmd),
  • z innego programu poprzez funkcję WinAPI "SendMessage".
 • Rejestrowanie makr czyli sekwencji nadawanych komend i czasów pomiędzy,
 • Szybkie uruchamianie i zatrzymywanie aktualnie wybranego makra z menu lub skrótem klawiszowym,
 • Planowanie uruchomienia makra o określonej godzinie,
 • Przypisywanie makr do klawiszy funkcyjnych, sterowanie:
  • lewy klawisz myszy / Enter / Z linii komend - nadanie komendy i uruchomienie przypisanego makra,
  • prawy klawisz myszy / Spacja - nadanie komendy,
  • środkowy klawisz myszy / m - uruchomienie makra.
 • Możliwość uruchamiania z makra dowolnej aplikacji,
 • Możliwość uruchomienia makra z linii komend lub z innego programu przez funkcję WinAPI "SendMessage",
 • Możliwość nadania komendy poprzez podanie ścieżki dostęu do pliku z linii komend lub z innego programu przez funkcję WinAPI "SendMessage",
 • Ukrywanie programu do wybranej krawędzi ekranu (funkcja dostępna również w przypadku monitorów zewnętrznych),
 • Dopasowanie rozmiaru klawiszy poprzez zmianę rozmiaru okna,
 • Możliwość zmiany kolorów, czcionki i przeźroczystości interfejsu,
 • Możliwość ustawienia indywidualnego koloru każdego klawisza funkcyjnego,
 • Automatyczne dostosowywanie rozmiaru czcionki do rozmiaru klawisza funkcyjnego.
 • Możliwość współpracy interfejsu z wieloma nadajnikami IRek podłączonymi do tego samego komputera.
wygląd okna programowania klawiszy funkcyjnych
Najważniejsze funkcje i zalety okna do programowania funkcji:
 • Intuicyjne i szybkie przypisanie funkcji poprzez skopiowanie sygnału,
 • Automatyczna detekcja pojedynczej ramki danych IR,
 • Graficzna prezentacja odebranych danych z pilota,
 • Możliwość generowania i dekodowania danych w kodzie Philips RC-5, Sony SIRC, NEC, Sharp, RCA oraz X-Sat / Mitsubishi,
 • Zapis i odczyt ramki danych do pliku,
 • Nadawanie dowolnej nazwy dla klawisza funkcyjnego,
 • Definiowanie skrótu klawiszowego dla danej komendy,
 • Możliwość zmiany nośnej sygnału,
 • Ustawienie wielokrotności nadania tej samej komendy,
 • Zmiana domyślnego koloru klawisza funkcyjnego.