Aplikacja przeznaczona jest na systemy operacyjne z rodziny Windows. Działa zarówno na systemach 32-bitowych (x86) jak i 64-bitowych (x64). Do uruchomienia programu na komputerze niezbędne jest posiadanie zainstalowanego środowiska Microsoft .NET Framework w wersji 4.0 lub wyższej.

ikona pobierz instrukcje   Instrukcja Użytkownika  (18.XII.2016)

Do otwarcia pliku wymagany jest program Adobe Acrobat Reader lub inny otwierający pliki z rozszerzeniem "PDF".
Konsolowa aplikacja przeznaczona na platformę Linux. Działa zarówno na systemach 32-bitowych (x86) jak i 64-bitowych (x64). Testowany na 64-bitowej dystrybucji Ubuntu 14.04, 32-bitowej wersji openSUSE 13.2 oraz Rasbianie dla Raspberry Pi. Program umożliwia sterowanie ze smartfonów z użyciem programu Unified Remote V3.

Historia zmian w programie:

IRek 2.72 (18.XII.2016)
 • dodano możliwość generowania i dekodowania komend w standardzie Sony SIRC 20-bit.i

IRek 2.71 (12.XII.2016)
 • dodano możliwość generowania i dekodowania komend w popularnych standardach IR: Philips RC-5, Sony SIRC, NEC, Sharp, RCA, X-Sat / Mitsubishi.

IRek 2.70 (21.XI.2016)
 • dodano możliwość generowania plików pilotów czytanych przez "Unified Remote V3"

IRek 2.67 (30.X.2016)
 • zoptymalizowano czas wysyłania komendy do wielu nadajników,
 • umożliwiono nadawania sygnału jednocześnie przez wszystkie podłączone nadajniki lub sekwencyjnie.

IRek 2.66 (20.XII.2015)
 • dodano jezyk angielski (added english localization).

IRek 2.65 (12.V.2015)
 • umożliwiono zarządzanie nadawaniem komend przez kilka nadajników.

IRek 2.64 (24.IX.2014)
 • przyspieszono indeksację nadajników.

IRek 2.63 (11.IX.2014)
 • wywoływanie programu z linii komend z argumentem wejściowym w postaci pliku komendy (.fir),
 • wywoływanie programu z linii komend z argumentem wejściowym w postaci pliku makra (.irm),
 • przekazanie z innego programu poprzez funkcję WinAPI "SendMessage" pliku komendy lub makra do uruchomienia,
 • możliwość jednoczesnego nadawania jednej komendy przez wszystkie podłączone do komputera Nadajniki IRek.

IRek 2.62 (4.VI.2014)
 • umożliwiono sterowanie interfejsem w czasie gdy jest w trybie ukrytym z programu "Unified Remote",
 • poprawiono kopiowanie i przenoszenie funkcji klawiszy funkcyjnych w trybie programowania.

IRek 2.61 (1.II.2014)
 • dodana obsługa makra specjalnego o nazwie "anuluj", którego wywołanie powoduje usunięcie wszystkich zakolejkowanych makr oraz komend i wykonanie jego własnych instrukcji,
 • dodana możliwość ukrywania i przywracania programu oraz zmiany właściwości TOP z panelu w przeglądarce internetowej w grupie GLOB,
 • usunięty błąd chowania się okienka wyboru tworzenia nowego makra pod okno główne, gdy to było ustawione zawsze na wierzchu.

IRek 2.60 (31.X.2013)
 • dodana funkcja generowania plików pilotów czytanych przez program "Unified Remote",
 • dodana możliwość wyłączenia pomiaru czasu pomiędzy klikanymi klawiszami funkcyjnymi podczas tworzenia nowego makra.

IRek 2.52 (05.X.2013)
 • usunięty błąd niepoprawnego odtwarzania makra wywoływanego klawiszem funkcyjnym.

IRek 2.51 (21.IX.2013)
 • możliwość współpracy interfejsu z wieloma nadajnikami IRek podłączonymi do tego samego komputera.

IRek 2.50 (20.VIII.2013)
 • możliwość przypisania indywidualnego koloru do klawisza funkcyjnego,
 • dodana opcja uruchamiania z makra dowolnej aplikacji z argumentami wejściowymi,
 • możliwość ukrywania niezaprogramowanych klawiszy funkcyjnych,
 • przystosowanie interfejsu do współpracy z nadajnikiem T/2 z zachowaniem kompatybilności z pierwszą wersją T/1,
 • dodana opcja zmiany nośnej nadawanego sygnału (tylko z T/2),
 • wydłużenie pobieranej ramki danych do 300 poziomów logicznych (tylko z T/2).

IRek 2.40 (13.VI.2013)
 • zaimplementowanie wbudowanego WebSerwera.

IRek 2.30 (9.I.2013)
 • sterowanie interfejsem z linii komend (cmd),
 • sterowanie interfejsem z innego programu poprzez funkcję WinAPI "SendMessage",
 • uruchamianie programu z argumentem wejściowym (numerem komendy do natychmiastowego nadania po uruchomieniu programu).

IRek 2.20 (26.IV.2012)
 • automatyczne dostosowywanie rozmiaru czcionki do rozmiaru klawisza funkcyjnego,
 • rejestrowanie makr czyli sekwencji nadawanych komend i czasów pomiędzy (edycja czasów opóźnień w pliku makra),
 • uruchamianie makra o określonej godzinie,
 • przypisywanie makr do klawiszy funkcyjnych,
 • rozszerzenie opcji sterowania:
  • lewy klawisz myszy (Enter) - nadanie komendy i uruchomienie przypisanego makra,
  • prawy klawisz myszy (Spacja) - nadanie komendy,
  • środkowy klawisz myszy (m) - uruchomienie makra.

IRek 2.10 (25.II.2012)
 • możliwość definiowania skrótów globalnych pozwalających nadawanie komend niezależnie od statusu interfejsu (aktywny, nieaktywny, ukryty),
 • definiowanie globalnego skrótu dla ukrycia / przywrócenia okna programu do zdefiniowanej krawędzi ekranu,
 • dodanie skrótów lokalnych (informacja o wszystkich dostępnych skrótach po wciśnięciu klawisza F6),
 • wyświetlanie przypisanego skrótu po wskazaniu klawisza kursorem,
 • wybór klawisza poprzez zaznaczenie klawiszami strzałek i aktywowanie spacją lub enterem,
 • opcja automatycznego kliknięcia zaznaczonego klawisza (Włączenie opcji w: Menu->Ustawienia->Kursor->Aktywuj klawisze wskaźnikiem-> Zaznaczeniem).

IRek 2.02 (26.XII.2011)
 • usunięcie duplikowania skrótu do programu na pulpicie

IRek 2.01 (20.XII.2011)
 • usunięcie błędu ładowania ramki danych z plikumonitoring pozycji